Certifiering

November 26th, 2018

Det här med olika typer av certifieringar är omfattande verksamhet. Speciellt om man inte specat vilken typ av verksamhet det är. Men om vi tar en certifiering som heter CCIE, så står den för Cisco Certified Internet Expert vilket närmast kan tolkas som att det är någon som kan surfa på nätet om man nu vill försöka vara lite lustig. Men nu är det inte fullt så enkelt. Utan det innebär att kunna klara av omfattande tester och labbuppgifter för att kunna hantera komplexa nätverkssystem från Cisco. Så det blir till att plugga en hel del samt göra prover i ett antal timmar innan provet kan vara avklarat och yrkesframtiden kan anses vara garanterad.

Dev

August 25th, 2018

Med nuvarande högre krav på snabbhet och möjligheten att förändra produkten under utvecklingen samt säkerställa driften efter leverans så kan företag som använder sig av molntjänster inneha en stor fördel mot de mer traditionella organisationerna som arbetar med mjukvaruutveckling. För att till fullo utnyttja potentialen behövs en stabil plattform för att säkerställa kvalitet samt produktivitet genom alla faserna från “start-up” till leverans och längre fram kundtjänst och underhåll mot kund.

DevOps som är en förkortning av “Development” och “Operations” är sammanslagningen av utveckling samt drift och tanken bakom detta är att samarbetet  dem emellan ska påbörjas i produktens initiala fas och gå hand i hand hela vägen till leverans och sedermera underhåll mot kund. Utvecklingen blir smidigare och mer elastisk då sammanförandet av drift- och utvecklingspersonal i samma team är med i utvecklingens alla faser. Det i sin tur leder till en rad fördelar och gör DevOps till ett potent tillskott för att öka produktiviteten. Genom att driften är implementerad redan från start blir utvecklingen smidigare och problemlösning snabbare. Skalbarheten hjälper till att möta föränderliga behov och det ger en stabilare arbetsmiljö med snabbare leverans i slutändan. På det hela taget en mer produktiv och effektivare metod för att utnyttja potentialen i molntjänster till fullo Bruket av molntjänster har blivit vanligare och det finns stora fördelar med att använda sig av dem med fler och snabbare möjligheter vid informationshantering, applikationsutveckling, leverans av mjukvara etc.

Turkiet

January 23rd, 2018

Nu är Turkiet på gång igen med sin aggression mot kurder. Känns som att det landet egentligen nog tyckte det var syns att IS mer eller mindre förlorade i Syrien eftersom de uppenbarligen mer eller mindre stödde terroristerna. Lite beroende på att kurder verkar Turkiet ha stora problem att acceptera som folk. Utvecklingen inger en viss oro för framtiden.