Archive for March, 2008

Hus

Saturday, March 22nd, 2008

Hus behöver omvårdnad. Ett sätt att ge omvårdnad till ett hus är att se till att är varmt. En värmepump duger utmärkt för det ändamålet. Mer finns här på värme.

Pryda sig

Monday, March 17th, 2008

Intresset att pryda sig växlar över tid och för individer. På något sätt har det alltid funnits behov av att pryda sig för människor. Tiden förändras uttryckssättet. Att pryda sig med underkläder är gammalt. Lite nyare är att pryda sig med ting och föremål. En mobiltelefon som LG KE970 är ett nytt sätt att ”klä” sig för sig själv och för omvärlden. Mer synlig än underkläder men en liknanden innebörd.