Archive for July, 2008

Träd

Friday, July 25th, 2008

Om ett träd faller i skogen och ingen hör det falla. Låter det då. En filosofisk fråga till stora del. Men om man tänker sig att en trädfällare fäller trädet i skogen och har hörselskydd på sig.
Låter det då även om han ser trädet falla?
Om sedan han som kör en skotare också ser det falla men även han har hörselskydd på sig. Låter trädet då?

Ständigt

Thursday, July 24th, 2008

Ständigt detta om FRA-lagen. De som är emot den verkar inte ge sig, de som är för den verkar heller inte ge sig. Visserligen är den sistnämnda skaran allt mer krympande.
Lite lustigt att en fråga av det här slaget överskuggar all annan politisk debatt i Sverige.
Nå vi får se vilken sida som ger sig först, så där på riktigt.

Skilda vägar

Monday, July 21st, 2008

Att gå skilda väger kan innebära en del olika saker, det man kanske mest förknippar ordet med är skilsmässa. Men det kan även vara att man helt enkelt går åt olika håll rent fysiskt eller mentalt. Nu är det förstås också det som kan utlösa en skilsmässa om man inte riktigt är på samma plan med varandra eller går åt olika håll.