Archive for June, 2015

Lönsam hantering

Monday, June 8th, 2015

Det här med att ta emot ensamkommande flyktingbarn verkar vara synnerligen lönsamt och svindyrt för kommunerna. Staten täcker bara en bråkdel av den kostnaden som kommunerna själva får stå för. Så det där med att öppna hjärtan är bara vackert tal som inte har någon täckning rent ekonomiskt. En ren förlust affär för samtliga i landet.