Archive for August, 2018

Dev

Saturday, August 25th, 2018

Med nuvarande högre krav på snabbhet och möjligheten att förändra produkten under utvecklingen samt säkerställa driften efter leverans så kan företag som använder sig av molntjänster inneha en stor fördel mot de mer traditionella organisationerna som arbetar med mjukvaruutveckling. För att till fullo utnyttja potentialen behövs en stabil plattform för att säkerställa kvalitet samt produktivitet genom alla faserna från “start-up” till leverans och längre fram kundtjänst och underhåll mot kund.

DevOps som är en förkortning av “Development” och “Operations” är sammanslagningen av utveckling samt drift och tanken bakom detta är att samarbetet  dem emellan ska påbörjas i produktens initiala fas och gå hand i hand hela vägen till leverans och sedermera underhåll mot kund. Utvecklingen blir smidigare och mer elastisk då sammanförandet av drift- och utvecklingspersonal i samma team är med i utvecklingens alla faser. Det i sin tur leder till en rad fördelar och gör DevOps till ett potent tillskott för att öka produktiviteten. Genom att driften är implementerad redan från start blir utvecklingen smidigare och problemlösning snabbare. Skalbarheten hjälper till att möta föränderliga behov och det ger en stabilare arbetsmiljö med snabbare leverans i slutändan. På det hela taget en mer produktiv och effektivare metod för att utnyttja potentialen i molntjänster till fullo Bruket av molntjänster har blivit vanligare och det finns stora fördelar med att använda sig av dem med fler och snabbare möjligheter vid informationshantering, applikationsutveckling, leverans av mjukvara etc.