Archive for April, 2021

Forskjell

Sunday, April 18th, 2021

Du kan tenke på dette med forskjellen mellom forskjellige møbler en stund. For det du bruker privat i møbler er vanligvis ikke det som finnes i offentlige miljøer. Med selvfølgelig noen unntak som når privatpersoner kjøper fra et konkurslager eller annet salg fra et offentlig miljø. Og hva er egentlig forskjellen mellom typen møbler og den som privatpersoner vanligvis kjøper for å ha hjemme? Kvalitet er sannsynligvis det første som kommer til å tenke der, det er vanligvis knapt noen møbler med pressede spon som restaurantmøbler, ettersom de finnes i private og da spesielt bokhyller. Så kan du tenke på hvilken forskjell det egentlig er mellom møbler for bedrifter som stoler til stolene som vi vanligvis har en konferanse. De har tross alt de samme kravene til kvalitet og dermed bærekraft.

Vaccin

Friday, April 16th, 2021

Det här med vaccin börjar bli mer och mer komplicerat nu. Sydafrika väljer bort Astras vaccin för det inte klara av den varianten av virus som finns där. Och redan har Danmark valt bort det vaccinet samt Norge har pausat det och deras motsvarighet till FHM inte vill att det skall användas alls. Så vad gäller för oss i Sverige?