Alternativ

Zonterapi är en alternativ metod till att besöka en sjukgymnast eller en kiropraktiker. Tyvärr inte sanktionerad eller godkänd av läkarvetenskapen i landet än. Andra alternativa metoder som godkänts är akupunktur och användningen av blodiglar i behandlingen av patienter.
Trögheten i det svenska sjukhussystemet är stort.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.