Don

Inte don som i ordet Don som i flod utan ordet i den här bemärkelsen mera. Dvs som i exempelvis kontaktdon i betydelsen strömöverföring med el. Sedan förekommer ordet också i den betydelsen som överhuvud för maffian. Och då stämmer det lite bättre. Ett överhuvud är precis som ett kontaktdon en förmedlande länk mellan saker, energi, personer eller vad vi nu pratar om.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.