Förutsättningar

En förutsättning att kunna ta sig ut ur arbetslöshet genom utbildning är att man besitter förmåga att kunna ta till sig utbildningen.  De flesta lär ha en vilja att ta till sig utbildning men en del lider av hinder som dyslexi för att på ett fullgott sätt kunna tillgodogöra sig den. Visserligen finns det kurser och träningsmetoder just för att behandla dyslexi, frågan är bara om de som håller i utbildningarna tänker på den möjligheten.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.