Knappast intressant

Ser att en utredning i Malmö vill ge de svarta spritklubbarna möjlighet att söka alkoholtillstånd. Tror nog att utredarna inte riktigt förstått det där med ordet svart i svartklubb.
De som driver klubbarna är knappast intresserade av att betala skatter och moms.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.