Läsa

Förmågan att läsa är det många förunnat att kunna. Vissa mer lätthet än andra. Ett hinder för att kunna tillgodogöra sig texter kan vara läs- och skrivsvårigheter även kallat dyslexi. Om man lider av dyslexi blir texter man läser lite hopblandade samma sätt när man skall försöka skriva.
Länge har dyslexi ansetts vara problematiskt att bota för att inte säga omöjligt. Dock finns en del olika träningsmetoder som just kan hjälpa mot dyslexi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.