När det inte lyckas

Livet är fullt av tillfällen när det inte lyckas alltid. Från barnsben börjar de första prövningarna. Misslyckas med att lära sig gå. Att inte bli uttagen till klasslaget och allt sådant där.
Längre fram i livet kommer andra prövningar. En av dessa prövningar är när man går in i ett äktenskap. Förutom vad det kan innebära ifråga om att inte nå ända fram, uppstår lätt andra problem. Problem som är kopplade till att föra generationen vidare.
Avsaknaden av barn i ett äktenskap betraktas av många familjer som ett stort problem. Ett problem som dock i en del fall kan lösas genom medicinsk behandling. Mediciner och även insemination kan tas till för att lösa just den formen av misslyckande.
Fast här gäller att man har lyckats avseende ekonomin. Då behandlingar kostar en del.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.