Neddragningar

Neddragningar överallt i samhället med anledning av krisen.  För olika näringar kan det slå hårt. De som livnär sig på att företag brukar hålla konferens lär ha det extra svårt nu då konferensverksamhet på externa ställen är en av de första kostnaderna ett företag brukar dra in på.
Andra verksamheter lär vara reklam i media. Däremot verkar marknadsföring via Internet vara en sektor som fortsatt kan räkna med en ökning.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.