Sommar

Och med inträdet av sommaren så kommer sommartiden även om det känns långt fram nu när snön ligger och temperaturen ligger strax under noll. Men man får ha förtröstan det blir sommar förr eller senare. Och vi sommarens inträde eller sommartiden så brukar en tumregel vara att då skall uteserveringsmöblerna plockas fram för att sedan tas in igen när normaltiden infaller eller vintertiden som en del kallar det för.

Comments are closed.