Sten

Sten och flaskor verkar vara ett vanligt sätt bland vissa grupper att använda som argument. Något vi ser i bråken som gäller Rosengård.
Dock verkar det inte vara de som bor där som bråkar utan ungdomar som kommer från andra mer välbeställda områden i framför allt Malmö.
Inte lär de hjälpa de som bor i Rosengård men de är antagligen bara efter att få kasta lite sten.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.