Träd

Om ett träd faller i skogen och ingen hör det falla. Låter det då. En filosofisk fråga till stora del. Men om man tänker sig att en trädfällare fäller trädet i skogen och har hörselskydd på sig.
Låter det då även om han ser trädet falla?
Om sedan han som kör en skotare också ser det falla men även han har hörselskydd på sig. Låter trädet då?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.