Underhåll

det är inte bara Banverket och SJ som behöver fundera på underhåll. Och fundera på verkar de har gjort men inte så mycket mer än det. För oss som bor i hus är också underhåll en rätt så viktig sak att tänka på. På vinter så är det uppenbart att allt som snön kan ställa till med. Lite senare på året när snön har försvunnit är det dags för nästa underhållsarbete. Laga sitt staket, fixa till de grindar man har så de går att öppna. Kontrollera om stängslet fortfarnade står stadigt. Med andra ord arbete med underhåll hel året. Och inte som Sj då bara på vintern och det kan man strunta i.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.