Archive for February, 2008

Marknadsföring

Wednesday, February 13th, 2008

Att marknadsföra sig, och då framför allt på Internet, börjar bli en nödvändighet för att nå ut till det stora flertalet tilltänkta kunder. Metoderna kan variera en del, att använda någon form av tjänst inom sökmotoroptimering är ett sätt.
Några tips på hur man själv kan göra finns här på optimera hemsidan. Det man kanske skall tänka på att de där hemsidorna som är gratis inte alltid fungerar så bra att optimera. Mer om det här på gratis hemsida.