Archive for May, 2008

BRÅ

Saturday, May 3rd, 2008

Brottsförebyggande rådet har en intressant webbplats. Där kan man själv söka igenom statistiken för olika brottstyper under åren. Samt även titta på enskilda orter.
Vad man egentligen söker på märker man att brottsligheten ökar rakt över lag. Samt att antal uppklarade brott i procent minskar. Skrämmande utveckling man får fram.

Att flytta

Saturday, May 3rd, 2008

Flytta kan man göra på lite olika sätt. Antingen genomför man en fysisk flytt av sig själv och sina prylar. Eller så kan man göra en mental flytt och drömma sig bort till andra länder eller ställen.
En flytt av mer fysisk karaktär är den när man flyttar över sina data till ett webbhotell. Istället för att hålla med servrar och så där i sitt eget hus flyttar man över dem till ett webhotell. På det sättet skjuter man över ansvaret för driften, backup och allt annat sådant där tidsödande på några andra. Co-location även kallat. Ett antal olika företag i Sverige kan erbjuda den typen av tjänster. Ett av dem är Ipeer.

1968

Saturday, May 3rd, 2008

1968 studentrevolutionens årtal. Men hände det så mycket egentligen som gav effekt efteråt?
En del kanske gav effekt senare i tillvaron, debatt och ifrågasättande blev mer vanligt förekommande efteråt. Men egentligen gav den nog inte upphov till några djupare spår i samhället. Klyftorna mellan rika och fattiga har sedan dess blivit större. Och just de där klyftorna var ju ett viktigt argument till förändring.