Archive for October, 2008

Val och kris

Wednesday, October 22nd, 2008

Val i USA under en pågående finanskris. Utfallet för valresultatet kommer bli intressant att se.
Med stor sannolikhet väljs Obama trots att en kris anses gynna sittande presidents parti.
Nåja om några veckor vet vi hur det går.