Archive for February, 2010

Underhåll

Thursday, February 25th, 2010

det är inte bara Banverket och SJ som behöver fundera på underhåll. Och fundera på verkar de har gjort men inte så mycket mer än det. För oss som bor i hus är också underhåll en rätt så viktig sak att tänka på. På vinter så är det uppenbart att allt som snön kan ställa till med. Lite senare på året när snön har försvunnit är det dags för nästa underhållsarbete. Laga sitt staket, fixa till de grindar man har så de går att öppna. Kontrollera om stängslet fortfarnade står stadigt. Med andra ord arbete med underhåll hel året. Och inte som Sj då bara på vintern och det kan man strunta i.

Förverkligande

Thursday, February 11th, 2010

Att förverkliga sig själv är på något sätt det många försöker sträva efter. Utan att direkt kunna peka ut var det egentligen gäller så är just det där med att förverkliga sig själv mycket viktigt. Lite märkligt när inte målen är klart satta om vad man vill uppnå. Kan man klara det själv eller kan det behövas hjälp på något sätt är det inte många som tänker på. Men i dessa tider av arbetslöshet så finns i alla fall hjälp för en del att komma vidare och det är via dessa olika typer av coacher som finns. En del mer lämpade en del mindre lämpade. Men trots det så lär de flesta som vill uppnå något utöver det vanliga behöva lite hjälp på vägen.