Archive for May, 2017

Olika

Thursday, May 4th, 2017

Flaggor och båtar är ett alldeles särskilt kapitel. Klubbstanderten är brukligt att den förs under styrbords vantspridare, utom som vid ovan om du har en destinationsflagga. Klubbstanderten får föras vid alla tider på dygnet.
Om din båt är registrerad i flera föreningar, så kan flera båtflaggor föras. Detta måste dock göras i rätt ordning. Denna ordning är Kungligklubb, riksförening, regionalförbund och lokalklubb.
En båtflagga kan även innebära den svenska flaggan. En svensk flagga på en båt markerar att ägaren till båten är svensk. Under färd, får denna flagga föras alla tider på dygnet. En båtflagga ska även föras när den anlöper en hamn eller när den lämnar hamnen. Kristallklart eller hur?