Archive for May, 2020

Med anledning

Tuesday, May 12th, 2020

av viruset kan man se att det där med skyddsutrustning verkar vara lite si och så med på en hel del ställen. Allt från de där enkla sakerna som munskydd till de mer komplicerade utrustningen som respiratorer. Nu finns det förstår en del andra saker som hör vården till som man kanske inte alltid tänker på i det här sammanhanget.  Och det är så enkla saker som besöksrumsmöbler av olika slag, besökssoffor och annat till en vårdenhet kort sagt möbler till vård och omsorg.