Begrepp

Staket eller stängsel, vari består skillnaden egentligen?
Blandar vi sedan in plank blir det än mer arbetsamt. Men grunddragen tycks vara så att ett stängsel är gjort i någon form av metall. Medan ett staket är gjort i trä. Sedan brukar man alltid kunna se igenom ett stängsel i maskorna. Nu kan man inte alltid göra det i ett staket för det hänger lite på hur ribborna sitter där. Men om ribborna sitter tätt intill varandra så brukar det snarare vara ett plank.
Däremot om man inte kan se igenom ett stängsel utan det är i metall men inte synbart igenom. Då närmar vi oss begreppet mur. En metallmur kanske.
Nu är allt kristallklart eller hur?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.