Nytt

I samband med det nyligen införda rotavdraget är det nu extra förmånligt att fixa till lite i huset. I många fall är det just arbetskostnaden som är de betungande delen i ett inhyrt arbete. Om man skall byta badrumsinredning är kanske inte materialet det som kostar mest utan den fackmässiga uppsättningen.
Att arbeta i våtutrymmen kräver en hel del kunskap och är knappast något man som amatör skall ägaa sig åt.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.