Med anledning

May 12th, 2020

av viruset kan man se att det där med skyddsutrustning verkar vara lite si och så med på en hel del ställen. Allt från de där enkla sakerna som munskydd till de mer komplicerade utrustningen som respiratorer. Nu finns det förstår en del andra saker som hör vården till som man kanske inte alltid tänker på i det här sammanhanget.  Och det är så enkla saker som besöksrumsmöbler av olika slag, besökssoffor och annat till en vårdenhet kort sagt möbler till vård och omsorg.

Certifiering

November 26th, 2018

Det här med olika typer av certifieringar är omfattande verksamhet. Speciellt om man inte specat vilken typ av verksamhet det är. Men om vi tar en certifiering som heter CCIE, så står den för Cisco Certified Internet Expert vilket närmast kan tolkas som att det är någon som kan surfa på nätet om man nu vill försöka vara lite lustig. Men nu är det inte fullt så enkelt. Utan det innebär att kunna klara av omfattande tester och labbuppgifter för att kunna hantera komplexa nätverkssystem från Cisco. Så det blir till att plugga en hel del samt göra prover i ett antal timmar innan provet kan vara avklarat och yrkesframtiden kan anses vara garanterad.

Dev

August 25th, 2018

Med nuvarande högre krav på snabbhet och möjligheten att förändra produkten under utvecklingen samt säkerställa driften efter leverans så kan företag som använder sig av molntjänster inneha en stor fördel mot de mer traditionella organisationerna som arbetar med mjukvaruutveckling. För att till fullo utnyttja potentialen behövs en stabil plattform för att säkerställa kvalitet samt produktivitet genom alla faserna från “start-up” till leverans och längre fram kundtjänst och underhåll mot kund.

DevOps som är en förkortning av “Development” och “Operations” är sammanslagningen av utveckling samt drift och tanken bakom detta är att samarbetet  dem emellan ska påbörjas i produktens initiala fas och gå hand i hand hela vägen till leverans och sedermera underhåll mot kund. Utvecklingen blir smidigare och mer elastisk då sammanförandet av drift- och utvecklingspersonal i samma team är med i utvecklingens alla faser. Det i sin tur leder till en rad fördelar och gör DevOps till ett potent tillskott för att öka produktiviteten. Genom att driften är implementerad redan från start blir utvecklingen smidigare och problemlösning snabbare. Skalbarheten hjälper till att möta föränderliga behov och det ger en stabilare arbetsmiljö med snabbare leverans i slutändan. På det hela taget en mer produktiv och effektivare metod för att utnyttja potentialen i molntjänster till fullo Bruket av molntjänster har blivit vanligare och det finns stora fördelar med att använda sig av dem med fler och snabbare möjligheter vid informationshantering, applikationsutveckling, leverans av mjukvara etc.