Vidga vyerna

Genom olika språkresor kan man vidga sina vyer lite. Språkresor England har varit populära sedan många år tillbaka. Nu kanske de resorna inte alltid enbart varit till för att lära sig språket, utan många unga som åkt ut har haft baktanken att det skall festas också.
En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig en språkresa ordentligt är att inte lida av ordblindhet. Numera finns det dock hjälp att få mot just dyslexi som det heter egentligen.

Comments are closed.